آرشیو برای: "آذر 1396"

نمی دانم کدام را راضی کنم!!!

نمی دانم کدام را راضی کنم دلی که میخواهد عاشق باشد… یا عقلی که میخواهد عاقل باشد…! من، لای کتاب زندگی مانده ام؛ لای فصلی بدخط و تلخ بنام تحمل کاش آدمی می توانست دلش را به صندوق امانات بسپارد، و با اولین قطار به تعطیلات برود… بیشتر »

نمی دانم کدارم را راضی کنم؟

نمی دانم کدام را راضی کنم دلی که میخواهد عاشق باشد… یا عقلی که میخواهد عاقل باشد…! من، لای کتاب زندگی مانده ام؛ لای فصلی بدخط و تلخ بنام تحمل کاش آدمی می توانست دلش را به صندوق امانات بسپارد، و با اولین قطار به تعطیلات برود… بیشتر »

رسیدن قدم اول رفتنه...

رسیدن قدمِ اولِ رفتنه.. آدما نمیان که بمونن، اونا میان که بهت برسن و ازت بگذرن! وقتی خیالشون از بودنت راحت بشه، وقتی داشتنت رو تجربه کرده باشن، دیگه دلیلی برایِ موندن ندارن.. آدما نمیان که بمونن فقط می‌خوان یک‌ بار بهت رسیده باشن..! بیشتر »

چه کسی گفته؟؟؟

چه کسی گفته ما باید خودمان “دوستت دارم هایتان” را کشف کنیم!؟ بدون آنکه کلامی بگویید! بدون آنکه کاری کنید! مگر میشود!؟ من میگویم دوست داشتن و گفتنش به تنهایی کفایت نمیکند جانم.. نمیشود که تو نگویی و من بفهمم؛ من میدانم دوستم داری اما باید… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم