آرشیو برای: "آبان 1396, 17"

درعصری که تعهد...

“چقدر شیرین است دیدنِ دو نفره هایتان لابلاى این شلوغ بازارِ رابطه ها! در عصرى که تعهد برایش تعریف نشده، بمانید براى هم… لطفاً! تا سالها بعد وقتى براى فرزندتان قصه ى شب میگویید داستانِ رسیدنتان را بشنود نه بلاتکلیفى نه عشق هاى بى سر و ته!… بیشتر »

دوستم داشته باش..

دوستم داشته باش جانم.. تاجایی که من “نظامی” شَوَم…. بنشینم یک عمر “منظومه” بنویسم، از “داشتنت” از “ماندنت” کاری کن، من آن شاعرِ سنت شکنی شَوَم که بجای دردِ فراق و اشک و آه… یک عمر فقط از… بیشتر »
 
مداحی های محرم