آرشیو برای: "آبان 1396, 14"

گفت همه اش که نبایدتوفکراتفاقای افتاده باشی...

گفت: همه ش که نباید توو فکر اتفاقای افتاده باشی، گاهی هم باید به اتفاقای نیفتاده فکر کنی. به پاهات فکر کن که هنوز داریشون، به چشمات که هنوز سر جاشونن، به خونه ات که هنوز سیل نبرده تش، به مادرت که هنوز زنده اس. بالاخره یه چیزایی توو زندگی هست که اتفاق… بیشتر »

اگریک روزی جازدیم..

بیائید اگر یک روزی میان راه جا زدیم تقصیر قسمت و شرایط و چه و چه نیندازیم مرد و مردانه بگوییم :جا زدیم بگوییم فلانی جان؟؟ ببخشید… ولی دیگر دلم با شما نیست ادامه ندهیم بهتر است نه این که بگوییم قسمت نبود شرایطمان خوب نیست تو فلانی و من… بیشتر »

خودمان مقصریم..

‘: باور کنید خودمان مقصریم تا ترسهایمان را دور نریزیم تا گره هاى بد را از حالمان باز نکنیم تا به احساسهاى پوچمان یک سیلى محکم نزنیم هیچ وقت اهلش را براى خواستن و ماندن و دوست داشتن پیدا نمى کنیم آدم که نمى تواند هر روز قربانى حرفهاى قشنگ شود هر کس براى… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی