آرشیو برای: "آبان 1396, 05"

چراشیطان ازخرما بدش می آید؟

برای چه جن و شیطان از خرما بدشان می آید و نفرت دارند؟!!! 🌷🌷🌷🌷🌷🌷👆🌷 رسول الله (ص) وصیت کرده اند که هر روز خرما بخوریم به خصوص صبح 3 و یا 5 و یا 7 دانه بخوریم. اما بهتر است که 7 دانه بخوریم. چرا پیامبر (ص) وصیت کرده اند که خرما را به شکل فرد بخوریم نه زوج؟… بیشتر »
 
سوگواره عاشورایی