چه چیزی حال امروزمراخوب می کند؟؟؟

چه چیزی حال امروز مرا خوب میکند؟؟
به هرگوشه که نگاه میکنی آوار است و گریه…
شیون است و آغوش هایی تهی از جگرگوشه…
چگونه تاب بیاورند مادرانی که فرزندانشان را از دست داده اند…
چگونه طاقت بیاورند والدینی که تکیه گاهشان زیر آوار لعنتی جا
مانده اند…
چگونه دلِ من نگیرد از این همه درد ،از این همه ناله و شیون…
کمی آرامش و صبر میخواهم از این همه آواری که برسرم خراب است…

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)