مادری هرثانیه باشنیدن..

قبل از اینکه جدیدترین طنز از تلخ ترین رخداد زمین را برای دوستانتان فرواردکنید به این فکر کنید :
شاید هنوز عروسک شیرین نیمه جان میخواند تا شیرین آرام و بی ترس بخوابد …
شاید مادری هرثانیه با شنیدن نام دردانه اش جان می دهد و پدری تکیه بر تک دیوار مانده از خانه اش برای مرگ آرزوهایش شیون میکند و هنوز شمع کیک تولد فرهاد میسوزد از داغش..
به این فکرکنید که :
چندین مادرجوان در انتظار مردان تازه پدر شده شان چشم بستند؟
و مشق های شب چند کودک، نیمه تمام به پایان رسید؟
باورکنید زیر هر کدام از این آوارها یک چمدان آرزو جا مانده است…

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)