ادم های زندگی هرکس چنددسته اند..

ادم های زندگی هرکس چند دسته اند!
بعضی ها اصل اصلند شبیهِ خودشان، ناب و دوست داشتنی.
بعضی ها کپی برابر اصلند، آنقدر شبیه دیگرانند که نمیفهمی چی توی سرشان میگذرد.
بعضی ها پیشنویس اند و هنوز آنقدر تکمیل نشده اند که بشود رویشان حسابی باز کرد.
بعضی ها هم پاکنویس اند، آنقدر چارچوبی و کادربندی شده اند که نمیتوانی حتی بهشان نزدیک شوی.
اما بعضی ها شعاری اند. از دور دل می برند و از نزدیک زهره! همه را شیفته ی افکار و حرفهای قلمبه سلمبه شان می کنند اما اگر تکانشان بدهی مشکی خالی اند که لق لق می کنند ..
مراقب آدمهای شعاری زندگیتان باشید
اینها می آیند که دلگیرتان کنند

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)