نمی دانم کدام را راضی کنم!!!

نمی دانم کدام را راضی کنم
دلی که میخواهد
عاشق باشد…
یا
عقلی که میخواهد
عاقل باشد…!
من، لای کتاب زندگی
مانده ام؛
لای فصلی بدخط و تلخ
بنام تحمل
کاش آدمی می توانست
دلش را به
صندوق امانات بسپارد،
و با اولین قطار به تعطیلات برود…

اشتراک گذاری این مطلب!

نمی دانم کدارم را راضی کنم؟

نمی دانم کدام را راضی کنم
دلی که میخواهد
عاشق باشد…
یا
عقلی که میخواهد
عاقل باشد…!
من، لای کتاب زندگی
مانده ام؛
لای فصلی بدخط و تلخ
بنام تحمل
کاش آدمی می توانست
دلش را به
صندوق امانات بسپارد،
و با اولین قطار به تعطیلات برود…

اشتراک گذاری این مطلب!

رسیدن قدم اول رفتنه...

رسیدن قدمِ اولِ رفتنه..
آدما نمیان که بمونن،
اونا میان که بهت برسن و ازت بگذرن!

وقتی خیالشون از بودنت راحت بشه،
وقتی داشتنت رو تجربه کرده باشن،
دیگه دلیلی برایِ موندن ندارن..
آدما نمیان که بمونن
فقط می‌خوان یک‌ بار بهت رسیده باشن..!

اشتراک گذاری این مطلب!

چه کسی گفته؟؟؟

چه کسی گفته ما باید خودمان “دوستت دارم هایتان” را کشف کنیم!؟
بدون آنکه کلامی بگویید!
بدون آنکه کاری کنید!
مگر میشود!؟
من میگویم دوست داشتن و گفتنش به تنهایی کفایت نمیکند جانم..
نمیشود که تو نگویی و من بفهمم؛
من میدانم دوستم داری
اما باید ببینم…
زنان تا چیزی را نبینند و حس نکنند
باورشان نمی شود
باید میانِ شلوغی شهر
بیایی و بگویی دوستش داری
وقتی حواسش نیست
دلتنگ است
حتی وقتی نمیخواهد باشی؛ باید بیایی و بمانی کنارش…
اگر اولویت زندگی ات نباشد و بگویی دوستت دارم
خنده اش میگیرد؛ باور کنید
ما زنان باید اول و آخر تمام حرف هایتان باشیم…

اشتراک گذاری این مطلب!

کاش یکی باشد..

کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوش‌ات بزند بیرون!
و بداند زندگی
بی دلبری های مکرر
نه آبی گرم می‌کند،
نه دل

|مریم قهرمانلو|

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم